Hizmet İçi Eğitim
11 Eylül 2023

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca 29 Ağustos 2023 tarihinde;

-Aşı Takip Sistemi 
-Aşı Tereddütüne Yaklaşım 
-Bulaşıcı Hastalıklar İhbar Bildirim Sistemleri
-Kızamık Eliminasyon Programı (Güncellenmiş)
-Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin Tanıtım ve İşleyişi
-Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar
-Viral Hepatitler
-Aile Hekimleri Tarafından Yazılan Durum Bildirir ve Diğer Raporlar
-Skabies Hastalığı: Tanı, Tedavi, ve Korunma
-Akılcı İlaç Kullanımı 

Konularında Uzm. Dr. Handan GENEZ, Uzm. Dr. Filiz BOLU, Uzm. Dr. Müge SAHİLLİOĞLU, Dr. Mehmet Emin DELİGÖZ, Dr. Nur Efşan ÖZER, Ecz. Nazife GÖZEGİR, Yasemin YUMRUKÇAL ve birim çalışanları Esra AŞLAR, Nuray ERGÜL tarafından ikinci grup aile hekimleri hizmet içi eğitimi gerçekleştirilmiştir.