İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
26 Nisan 2024

Doküman

İndir

Kaza Olay Bildirim Formu

Excel Dosyası Olarak İndir

Ramak Kala Olay Bildirim Formu

Excel Dosyası Olarak İndir

Tehlike-Risk Bildirim Formu

Excel Dosyası Olarak İndir

İş Kazası Aylık Değerlendirme Formu

Word Dosyası Olarak İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantı Tutanağı

Excel Dosyası Olarak İndir

İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümantasyon DiziniİSG Dokümanları