Aile Hekimliği, Toplum Sağlığı Birimi
08 Mart 2019

Birim

Doküman Konusu 

Doküman

İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

Performans İtiraz İçin Gereken Evraklar Listesi

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

Doğum Beyan Tutanağı

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

Tıbbi Neden Beyan Tutanağı

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

Vefat Beyan Tutanağı

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

İzlem/Aşı Tutanağı

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

Gebe Geç Tespit Beyan Tutanağı

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

Göç Tespit Tutanağı

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

Toplum Sağlığı Merkezi Yerinde Tespit Tutanağı

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

PDF Olarak Görüntüle

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

Gezici Sağlık Hizmet Faaliyet Beyanı

Excel Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Performans

Gezici Sağlık Hizmet Faaliyet Planı

Excel Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

İzleme ve DeğerlendirmeAile Sağlığı Merkezi İzleme Değerlendirme Formu

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

İzleme ve DeğerlendirmeAile Hekimliği Birimi İzleme Değerlendirme Formu

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

İzleme ve DeğerlendirmeASM ve AHB'nin Olağan Dıġı Durum, İhbar ve Şikayetlerinde Kullanılacak Denetim Formu ve İnceleme Tutanağı

PDF Olarak Görüntüle

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

GruplandırmaAile Hekimliği Birimi Gruplandırma Değerlendirme Formu

Excel Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

GruplandırmaAile Hekimliği Birimi Gruplandırma Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar ve Kontrol Listesi

Excel Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

GruplandırmaToplum Sağlığı Merkezi'ne Teslim Üst Yazısı

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

GruplandırmaHekim İçin Başvuru Dilekçesi

Word Dosyası Olarak İndir

2.2.3 Aile Hekimliği Birimi

Hekim DeğiştirmeHekim Değiştirme Talep Formu

Excel Dosyası Olarak İndir