Kurumsal Yapı
16 Mart 2020

0 - Bolu İl Sağlık Müdürlüğü

                01 - Hukuk ve Muhakemat Birimi

                02 - Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

                03 - Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

                04 - Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi

                05 - İl Kalite Koordinatörlüğü

                1 - Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

                                1.1 - Toplum Sağlığı Birimi

                                1.2 - Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

                                1.3 - Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi

                2 - Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

                                2.1 - Hastane Hizmetleri Birimi

                                2.2 - Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

                3 - Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

                                3.1 - Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

                                3.2 - Sağlık Hizmetleri Birimi

                                3.3 - Kamu Sağlık Tesisleri Birimi

                4 - Destek Hizmetleri Başkanlığı

                                4.1 - Atama Birimi

                                4.2 - Özlük İşleri Birimi

                                4.3 - İdari Hizmetler Birimi

                                4.4 - Mali Hizmetler Birimi