Bolu İl Sağlık Müdürlüğü (Ana Bina)
10 Ekim 2023

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : Borazanlar Mh.Hattat Emin Barın Cad. No:58 BOLU
Telefon: +90 374 215 03 40
E-Posta: bolu@saglik.gov.tr
Kep: boluilsaglikmudurlugu@hs01.kep.tr

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMI

İl Sağlık Müdürü Sekreterliği

Dahili:

150-254

Kat Sekreteri

Dahili:

403-404

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Dahili:

133

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Dahili:

146

 

SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK BİRİMİ

Sivil Savunma ve Seferberlik Birimi

Dahili:

189

 

 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Başkanı

Dahili:

154

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Dahili:

188

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü

Dahili:

160

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

Dahili:

179

Kamu Sağlık Hizmetleri Birimi

Dahili:

238-249

Sağlık Hizmetleri Birimi

Dahili:

204- 280

Kamu Sağlık Hizmetleri Birimi

Dahili:

238-249

Özel Sağlık Hizmetleri Birimi

Dahili:

130-180

İlaç ve Eczacılık Birimi

Dahili:

230-115

 

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı

Dahili:

153

Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Dahili:

125

Personel ve Destek Hizmetleri Uzmanı

Dahili:

157

Destek Hizmetleri Şube Müdürü

Dahili:

315

Atama Birimi

Dahili:

114-237-117-159

İdari Hizmetleri Birimi Bilişim Uzmanı

Dahili:

241

Bilgi İşlem Birimi

Dahili:

142-144-148-260

Bilgi İşlem Birimi -Teknik Servis

Dahili:

165

Bilgi İşlem Yazılım Birimi

Dahili:

241

Basın Birimi

Dahili:

133

Lojistik ve İdari Birim

Dahili:

145

İnşaat Emlak Birimi

Dahili:

214 ( Ek Bina)

Arşiv

Dahili:

207 ( Ek Bina )

Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Birimi

Dahili:

195-326-172-444 ( Prefabrik Bina )

Özlük İşleri

Dahili:

220-259-123

Ön İncelem Birimi / CİMER

Dahili:

229-231

Disiplin Birimi

Dahili:

166-167-168

Eğitim ve Arge

Dahili:

295

Mali Hizmetler Birimi Uzmanı

Dahili:

272

Ayniyat Birimi

Dahili:

140-141

Satın alma

Dahili:

169-121-221-236

Gider Tahakkuk Birimi

Dahili:

190-191

Gelir Tahakkuk Birimi

Dahili:

122 ( Ek Bina)

Stok İl Koordinasyon Birimi / İl KONSOLİDE

Dahili:

181-233

Depo

Dahili:

299

Ambar Depo

Dahili:

30-311-312 ( Doğancı )

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dahili:

129

Maaş-Mutemetlik

Dahili:

222-257-192-143

İşçi Maaş Mutemetlik

Dahili:

295

Ek Ödemeler Birimi

Dahili:

171

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK BİRİMİ

Gelen Evrak

Dahili:

227

Giden Evrak

Dahili:

228

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

Dahili :

152

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Dahili :

252

Halk Sağlığı Hizmetleri Uzmanı

Dahili :

251

Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü

Dahili :

160

Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimi

Dahili :

155-182-185

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Dahili:

139-249

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

Dahili:

321-323-320-327-340

Çalışan Sağlığı

Dahili:

129

Çevre Sağlığı Birimi

Dahili:

163-196-197-198-139

Aşı Birimi

Dahili:

313-314 ( Doğancı )

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi

Dahili:

246 ( Ek Bina )

Tütün Koordinatörü

Dahili:

202 ( Ek Bina )

SUDGE Birimi

Dahili:

201 ( Ek Bina)

Tütün Birimi

Dahili:

203 ( Ek Bina )

Ruh Sağlığı Birimi

Dahili:

211 ( Ek Bina )

Kronik Hast ve Kanser Birimi

Dahili:

200 ( Ek Bina )

Çeküs Birimi

Dahili:

156-250 ( Ek Bina )

Obezite Birimi

Dahili:

212 ( Ek Bina )

Kanser Birimi

Dahili:

209 (Ek Bina )

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

Laboratuar Sorumlusu

Dahili:

178

Laboratuar Büro

Dahili:

177

Numune Kabul

Dahili:

136

Laboratuvar Ayniyat

Dahili:

137

Laboratuar Kalite

Dahili:

244

Kimya Laboratuvarı

Dahili:

135-174

Mikrobiyolojik laboratuvarı

Dahili:

135-174

KAMU HASTANE HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı

Dahili:

183

Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Dahili:

232

Hastane Hizmetleri Birimi

Dahili:

261-193

TİG Birimi

Dahili:

149-213

ENGELLİ Sağlık Kurulu, İtiraz Birimi

Dahili:

245

Sosyal Hizmetler, ÇÖZGEM Birimi

184

Evde Sağlık Birimi

Dahili:

131

Kamu İstatistik Birimi

Dahili:

131

Klinik Mühendislik ve Biyomedikal Birimi

Dahili:

208 ( Ek Bina )

Hasta Hakları ve Çalışan Sağlığı Birimi

Dahili:

184

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi

Dahili:

261

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kalite ve İç Kontrol Birimi

Dahili:

124-164

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Dahili:

444 3 833

HUKUK VE MUHAKEMAT BİRİMİ

DÖNER SERMAYE MUHASEBE HİZMETLERİ BİRİMİ