Bolu İl Sağlık Müdürlüğü (Ek Bina)
10 Ekim 2023

      

                                                                                    BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ( EK BİNA)

 

Adres : Borazanlar Mh.Hattat Emin Barın Cad. No:58 BOLU
Telefon: +90 374 215 03 40
E-Posta: bolu@saglik.gov.tr
Kep: boluilsaglikmudurlugu@hs01.kep.tr

 

ZEMİN KAT

Klinik Mühendislik Birimi

Dahili :208

1. KAT

Araştırmacılar

Dahili :120

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (Obezite Birimi)

Dahili :212

Hasta Hakları Koordinatörlüğü

Dahili :146

Destek Hizmetleri Başkanlığı (Gelir Tahakkuk Birimi)

Dahili :122

Destek Hizmetleri Başkanlığı ( İnşaat Emlak )

Dahili :214

2. KAT

Araştırmacılar

Dahili : 118 /147

Halk Sağlığı Hizm.

Dahili : 246

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ( Kanser Birimi )

Dahili : 209

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

Dahili : 189

Arşiv

Dahili : 207

3. KAT

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi (Tütün Koordinatörü)

Dahili : 202

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ( Ruh Sağlığı Birimi )

Dahili : 211

Bulaşıcı Hastalıklar (SUDGE- Tütün Birimi )

Dahili : 201

 Bulaşıcı Hastalıklar ( Tütün Birimi ) Dahili : 203

Sivil Savunma

Dahili : 256

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (Kronik Hast ve Kanser Birimi)

Dahili : 200

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (Çeküs Birimi )

Dahili : 156 / 250

DÖNER SERMAYE MUHASEBE HİZMETLERİ BİRİMİ
4.KAT

Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Uzmanı

Dahili : 132

Saymanlık

Dahili : 243

Vezne

Dahili : 173

Saymanlık İşlem Birimi

Dahili : 206 / 128

Ön Muhasebe

Dahili :247 /216

Arşiv

Dahili : 248