2024 Yılı Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi (08 Mayıs 2024)
20 Mart 2024

Lejyoner Hastalığı ülkemizde bildirimi zorunlu bir bulaşıcı hastalık olup hastalıkla ilgili çalışmalar, 13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberi (Mart 2016)’ne göre yürütülmektedir. Adı geçen Yönetmelik’in Tanımlarvekısaltmalar başlıklı 4. maddesinde Konaklamabirimi “Yataklı sağlık kurum ve kuruluşları turizm, rekreasyon amaçlı hizmet veren yerler[1] ve/veya vaka ile ilişkili yerleri” olarak tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmelik’in Su yönetimi başlıklı 6. maddesi “Konaklama birimlerinde, su sisteminde legionella kolonizasyonunu önlemeye yönelik su yönetimi planı hazırlanır ve uygulama ile ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulur.” şeklinde, Sorumlu personel başlıklı 7. maddesi ise “(1) Konaklama birimlerinde, Müdürlüklerce legionella konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel bulundurulur. Bu personel, ilgili konaklama biriminde lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumludur. Bu sorumluluk konaklama birimi sahibinin ya da işletmecisinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Konaklama biriminde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasından sorumlu kişi ile birlikte konaklama biriminin risk değerlendirmesini yapmakla sorumludur. (2) Yataklı sağlık kurumlarında bu görev hastane teknik servisi ve hastane yönetiminin aktif katılımı ile enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından yürütülür. (3) Konu ile ilgili görevlendirilen sorumlu personelin isimleri Müdürlüğe bildirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Eğitim Tarihi ve Saati

:

08 Mayıs 2024 (09.00 – 18.00 eğitim saat 09:00 da başlar, eğitim başlama saatinden sonra gelenler eğitime kabul edilmeyecektir.)

Son Başvuru Tarihi

:

19 Nisan 2024 (son başvuru tarihinden sonra eğitim talebi kabul edilmeyecektir.)

Eğitim Yeri

:

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Konferans Salonu

Kalıcı Konutlar Mevki

Eğitim Veren Birim

:

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Çevre Sağlığı Birimi ve Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

Eğitim Ücreti

:

690 TL (altıyüzdoksanTL)

Hesap Bilgileri

:

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü / Halk Bankası Bolu Şubesi

Vergi No:1791246082

IBAN: TR320001200925600005000056 (Eğitim bedeli diye belirtiniz)

İrtibat

:

05055803611

Nuray Ergül

 

BAŞVURU BİLGİLERİ

Söz konusu eğitime; yukarıda belirtilen konaklama birimleri müracaat edebileceklerdir. Yataklı tedavi kurumlarının başvuruları resmi yazışmalar ile alınacaktır. Eğitime 19 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmekte olup, son başvuru tarihinden sonra gelen eğitim talepleri kabul edilmeyecektir. Başvuru yapacak konaklama biriminin, başvuru için ekte sunulan dilekçe ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 2024 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberinde yer alan 181.006 Kodlu Legionella Eğitimi Katılımı Ücreti (Uygulamasız)’nin yatırılarak makbuzunun Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Biriminin kurumsal elektronik posta adresi olan bolu.bhs@saglik.gov.tradresine dilekçe ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı kamu sağlık tesislerinden katılımlarda ücret ödenmeyecektir.

 

EĞİTİM ÜCRETİ MAKBUZU VE DİLEKÇEDE YER ALACAK BİLGİLER

 

- Eğitim ücretinin, (kişi sayısı x eğitim ücreti) olarak yatırılması,

 

Örnek 1- 3 Kişi x 690 TL= 2.070,00 TL

Örnek 2- 1 Kişi    1x 690TL=690 TL

 

-Muhasebe işlemlerinin asıl belge ile yapıldığından, asıl belge niteliğinde olan dijital makbuz (E-Dekont) ile bildirilmesi, fatura işlemleri için, konaklama biriminin kurumsal hesabından ödeme yapılması,

 

-Kişisel katılımlarda katılacak kişilerin adına ödeme işlemi yapılması,

 

- Dilekçede yer alan bilgilerin okunaklı olarak doldurulması,

 

- Kurumun vergi dairesi, adres ve iletişim bilgilerinin açık yazılması, (Talep edildiği durumlarda fatura kurum adına kesilip adrese gönderilmesi için)

 

- Eğitime katılacak kişinin en az lise mezunu olmasına dikkat edilmesi. Müdürlüğümüztarafından Katılım Belgeleri hazırlanacağı için 19 Nisan 2024 tarihinden sonra eğitime katılacak kişi bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Yataklı sağlık tesislerinden başvurular resmi yazışma ile alınacaktır. 

 

NOT

Katılımın olamaması halinde eğitim sonrası Katılım Belgesi verilemeyecektir. Eğitimi tamamlayan kişilere hazır olması hâlinde eğitim sonunda, hazır olmaması durumunda daha sonra İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri veya İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile katılımcılara ulaştırılacaktır. Yataklı sağlık tesisleri ve ilgili diğer işletmelerin, lejyoner hastalığı ile ilgili söz konusu yönetmelikten kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle, idari yaptırımlara maruz kalmaması için konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi hususu önemle duyurulur. 

 

BAĞLANTILAR

 

Bağlantı 1:Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Bağlantı 2:Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberi

 

Bağlantı 3:Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi

 

Bağlantı 4:Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi katılım Dilekçesi.pdf

 

 

[1] Oteller, moteller, tatil köyleri, misafirhaneler gibi turistik konaklama birimleri, kaplıcalar, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, bakımevleri, konaklamalı gemiler (yolcu gemileri), büyük alışveriş merkezleri, suyun bulunduğu veya kullanıldığı halkın ortak kullanımına açık rekreasyonel alanlar.