VPN Erişim Talep
29 Aralık 2021

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Firma ve Firma Personelleri ile ilgili gizlilik sözleşmeleri tamamlanmış olmalıdır.
 • Firmalar sağlık tesisi bilgisi ve onayı dahilinde VPN ağına erişim için VPN talep formu, Personel Gizlilik Sözleşmesi ve Kurumsal Gizlilik Sözleşmesini resmi yazı ile ıslak imzalı olarak Müdürlüğümüze göndereceklerdir. Onaylanmış formların bir örneği firmaya geri gönderilecektir
 • VPN Erişim Talep Formunu Dolduran Firma Personelinin mutlaka Personel Gizlilik Sözleşmesini de imzalamış olması gerekmektedir.

   

  Gizlilik Sözleşmesi:

 • e-mail adresi "kullanıcı@firma" firmaya bağlı mail adresi olmak zorundadır. gmail, hotmail vb. kabul edilmeyecektir.
 • Islak imzalı 2(adet) hazırlanmalıdır.
 • Her sayfada paraf bulunmalıdır.
 • 1 (bir) tanesi İl Sağlık Müdürlüğünde 1 (bir) tanesi kurumda kalacaktır.
 • PROJE adı ve bitiş tarihi mutlaka yazılmalıdır. (Örn. HBYS Hizmeti Projesi, bitiş tarihi: HBYS hizmet alımı sözleşme bitiş tarihi)
 • Gizlilik Sözleşmesinde 1. Yetkili Onayı – Firmanın Yetkili Temsilcisi tarafından kaşe ve imza olacaktır. Diğer yetkili kısımları boş bırakılmalıdır.

VPN Talep Formu:

 • e-mail adresi "kullanıcı@firma" firmaya bağlı mail adresi olmak zorundadır. gmail, hotmail vb. kabul edilmeyecektir.
 • Islak imzalı 2(adet) hazırlanmalıdır.
 • 1 (bir) tanesi İl Sağlık Müdürlüğünde 1 (bir) tanesi kurumda kalacaktır.
 • VPN Talepleri en fazla 6 (altı) ay süreli olmalıdır.
 • Gizlilik Sözleşmesi devam eden personel için sadece VPN talep formunun yeniden gönderilmesi yeterlidir.
 • Süresi bitmiş Gizlillik Sözleşmelerinde VPN Talep Formu ve Gizlilik Sözleşmelerinin yeniden gönderilmek zorundadır.

 


Formları İndirmek İçin Aşağıdaki Linklere tıklayınız...      
VPN Erişim Talep Formu
DHB.IHB.YD.001.00 Personel Gizlilik Sözleşmesi.docx