overlay

Sınav Sonucu İlanı

Hizmet alımı personellerinin sürekli işçi olarak istihdamına yönelik sınav işlemleri kapsamında sınava girmeye hak kazananlara ait personellerin adı-soyadı, hizmet kolu ve sözlü sınav sonucunu belirten ekli listelerin ilanıdır.

01/01/2018 Tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ 14’üncü madde (5) nolu bendi “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” Sınav sonuçlarına itiraz hakkını kullanmak isteyenler aynı Tebliğ’in 15’inci maddesine göre müracaata edebilirler.

Mezkûr sınav sonucunun ilanı ilgililere tebliğ olunur.

Not: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlananların ve teslim edilecek belgeleri temin edilenlerin işlemleri tamamlanacaktır.

 

Ek1 - 1 Nolu Sınav Kurulu Sınav Sonucu: (İl Sağlık Müdürlüğü ve Birinci Basamak Sağlık Tesisleri (112 Başhekimliği, Mengen, Göynük ve Yeniçağa İlçe Hastaneleri dâhil) ile ADSM, Gerede ve Mudurnu Hastanesi)

Ek2 - 2 Nolu Sınav Kurulu Sınav Sonucu: (Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi)

Ek3 - 3 Nolu Sınav Kurulu Sınav Sonucu: (Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi)

Ek4 - 4 Nolu Sınav Kurulu Sınav Sonucu: (Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi)

Ek5 - 5 Nolu Sınav Kurulu Sınav Sonucu: (Bolu İB Ruh Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi)