overlay

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Süreci Kesin Listenin İlanı

İLAN

 

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin itirazlar incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait kesin listeler ekte yayınlanmıştır.

 

Sınava katılmaya hak kazananlara ait aday listesi, sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler İl Sağlık Müdürlüğümüzün internet sayfasında ilan edilecektir.

Kesin listenin ilanı olup ilgililere tebliğ olunur.

EK-1

EK 2