overlay

YENİ TEŞKİLAT YAPILANMASI HAKKINDA


     Bilindiği üzere, 25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Yeni teşkilat yapılanmasıyla ilgili bilgi ve belgelere ekten ulaşabilirsiniz.

2017.08.25-30165 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında K.H.K..pdf
0.1 Değişiklikler işlenmiş 663 KHK.pdf
1.Yeni açılan Genel Müdürlükler.pdf
2.EBYS Yetki İptali.pdf
3.Evrak Birimlerinin Kapatılması.pdf
4.KEP Adresi.pdf
5.ASM Gider Ödemesi.pdf
6.694 KHK Sonrası Ekim 2017 Döneminden İtibaren Aylıkların Ödenmesi.pdf
7.GENELGE 2017-17.pdf
8.Döner Sermaye Bütçeleri ve Muhasebe İşleri.pdf
9.Halk Sağ. Gen. Müd. Hiz. Bir. ve Görev.Hakında Yönerge.pdf
10.Personel Sorgulama.pdf
11.SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ.pdf
12- Ekim_2017_ayliklarin_Odenmesi_hk_ustyazi.pdf
13. Taşra Teşkilatı Taşınır devir işlemleri.pdf
14. Taşınmaz devir işlemleri.pdf
15. KBS Çağrı Merkezi Hk._Ustyazi.pdf
16.1 694 Sayılı KHK Kapsamında Muhasebe Birimlerinin Yapılandırılması.pdf
16.2 EK 694 Sayılı KHK Kapsamında Muhasebe Birimlerinin Yapılandırılması.pdf
16.3 EK 694 Sayılı KHK Kapsamında Muhasebe Birimlerinin Yapılandırılması.pdf
17.1 Ödenek Tahsisi.pdf
17.2 Ek Ödenek Tahsisi.pdf
18.1 Muhasebe Kayıtları_Ustyazi.pdf
18.2 Muhasebe Kayıtları_Ek_35861022.pdf