Gençlik ve Sosyal Medya
17 Mayıs 2022

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararı ile 2022 yılı Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik yılı olarak kabul edilmiştir. Seferberlik yılı kapsamında Gençlik Haftası olan 15-21 Mayis 2022 tarihlerinde sosyal medyanın etkin kullanımı noktasında Bolu İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda,  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bağımlılık ile Mücadele Komisyon Kurulunda görevli hocalarımızın işbirliği ile üniversite öğrencilerine "Gençlik ve Sosyal Medya" konusunda "Ne Kadar Sanal Ne Kadar Gerçek" sloganı ile  söyleşi gerçekleştirilmiştir.

  • gençlik1.jpeg
  • gençli2.jpeg
  • gençlik3.jpeg
  • gençlik4.jpeg