6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu
11 Kasım 2021

 T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu halk sağlığı sorunlarındandır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar ve halk arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacı ile 18 Kasım’ı içine alan hafta “Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarımızdan biri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması çalışmaları ve “Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası” etkinliği kapsamında akılcı antibiyotik kullanımı konusunun ele alınacağı “6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” 18 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Söz konusu sempozyuma İl Sağlık Müdürünün, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin, AİK İl Koordinatörlüğü’nde görev alanların, ilinizdeki hastanelerin yöneticilerinin, acil servislerinde çalışan hekimlerin, bu hastanelerde görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının, göğüs hastalıkları uzmanlarının, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarının, ilimizde görev yapan aile hekimlerinin ve eczacıların katılım sağlaması gerekmektedir. Sempozyum öncesi toplantı bağlantı adresi  https://boluism.saglik.gov.tr/TR-1526/duyurular.html adresinden paylaşılacaktır.