overlay

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 4/A MADDESİNE GÖRE GÖREV YAPAN TABİPLER İÇİN 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ POZİSYONUNA GEÇİŞ BAŞVURU KURASI

İLAN METNİ

               Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 17.01.2020 tarih ve 508 sayılı yazıları ile;  Müdürlüğümüze bağlı  sağlık tesislerinde 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri, 26.12.2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25.12.2019 tarihli ve 2019/463 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tespit edilmiş olup, 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hizmet birimleri ve pozisyon unvanları bazında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vizelenmiştir. Boş kadrolar için sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

     Bu kapsamda,

 • 1-Boş sözleşmeli personel pozisyonların birim,unvan ve branşlara göre dağılımını gösterir listehttp://bolu.ism.saglık.gov.tradresinde yayınlanacaktır.
 • 2-Başvurular 28.01.2020 tarihinde mesai saatinde başlayıp 04.02.2020 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dilekçeleri ilgililerin kendi kurumları aracığıyla Müdürlüğümüz Evrak Şubesinde olacak şekilde teslim edilecektir.
 • 3-Başvuru yapacak adaylar açılan münhal yerlerden ilan takvim çerçevesinde en fazla 1(bir) tercih yapabilecektir.
 • 4-Kişiler öncelikle bulunduğu birimdeki münhal yerlere yerleştirilecektir.
 • 5-Uzman Tabip (Acil Tıp/İlk ve Acil Yardım) ve Tabiplerden  başvuru sonucu yerleşenler sadece Acil Servislerde çalışacaklardır.
 • 6-Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, sırasıyla söz konusu pozisyonun bulunduğu birimdeki hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanının eşit olması halinde yerleştirme işlemi kura ile yapılacaktır.
 • 7-Devlet Hizmet Yükümlülerin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemeyeceğinden ancak görev yaptıkları birimlerdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru tapabileceklerdir.
 • 8-Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan kadrodan daha fazla başvuru olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
 • 9-Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinde yer alan, “İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü ile hizmet sözleşmesinin 13 üncü maddesinde yer alan, “Sözleşmesi feshedilenler ile hizmet sözleşmesini feshedenler iki yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne göre ilgili süreyi tamamlamayanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 10-Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir.
 • 11-Kura çekme işlemi (gerekirse) Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 • 12-Müdürlüğümüzce yapılan kura sonuçları neticesinde yerleşen sözleşmeli personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri Müdürlüğümüz tarafından ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personellere Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.
 • 13-Ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

                                                     KURA TAKVİMİ

BAŞVURU SÜRESİ

28.01.2020-04.02.2020

BAŞVURULARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ

05.02.2020

KURA(Gerekirse)

05.02.2020 Saat:14.00

SONUÇLARIN İLANI

06.02.2020

        

                      BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL KURASI MÜNHAL  KADROLARI

                                                                                  

UNVAN

BRANŞ

BİRİM

KADRO SAYISI

Uzman Tabip

 

 

Acil Tıp (İlk ve Acil Yardım)

 

 

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

1

 

 

Tabip

 

 

 

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

1

 

 

Tabip

 

Gerede Devlet Hastanesi

3

Tabip

 

Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi

1

Tabip

 

Göynük Şehit Ziya SARPKAYA İlçe Devlet Hastanesi

1