overlay

YAZ STAJI HAKKINDA DUYURU

2020 YILI YAZ STAJI HAKKINDA DUYURU

    Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımıza kabul edilecek öğrencilerin 2020 yılı yaz stajı başvuruları Şubat 2020  tarihinden itibaren   başlayacaktır.

         Kurum ve kuruluşlarımızda yaz stajı yapacak öğrencilerin Bolu ilinde bulunan okullarda öğrenim görüyor olması veya Bolu ili içerisinde kendisinin ya da ailesinin ikamet ediyor olması gerekmektedir. Başvuru evraklarınn eksiksiz olarak teslim edilmesi zorunlu olup eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

        Stajyer öğrenci başvuruları staj komisyonlarınca değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

        Hastanelere yapılan başvurular, hastane komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

      12 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve İlçe   Entegre Hastanelerinde staj yapmak isteyen öğrenciler Müdürlüğümüz Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.


Yaz Stajı Dilekçe Örneği.docx

Bolu Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde Yapılacak Olan Öğrenci Stajlarına İlişkin Usul ve Esaslar+.pdf
Başvuru Evrakları (YÜKSEKOKUL ÜNİVERSİTE).pdf