overlay

TASARRUF İÇİN HEPBİRLİKTE FARKINDALIK EĞİTİMİ

 Bakanlığımız tarafından Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlara yönelik hazırlanan TGAP-P2-3-9 "İlaç harcamaları kontrol altına alınacaktır ve TGAP-P2-4-7 "Tıbbi malzeme tüketiminde yerindelik sağlanacaktır" proje kartlarına yönelik israfın önlenmesi ve farkındalık oluşturulması maksadıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde medikal depo boyutunda Taşınır Kayıt Yetkilisi (TKY), Tıbbi Sarf Sorumlularına ve Eczacılarımıza TGAP kapsamında faaliyet kartları, MKYS, Stok, İlaç ve Sarf Eğitimi verilmiştir.


  • tgap haber (3).jpeg
  • tgap haber (2).jpeg
  • tgap haber (1).jpeg