overlay

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu (WFMH) tarafından 10 Ekim tarihi Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak belirlenmiştir. Dünya çapında bu gün kapsamında her yıl belirlenen temaya göre ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda çeşitli farkındalık faaliyetleri yürütülmektedir. WFMH, Dünya Ruh Sağlığı Günü 2019 yılı için “Ruh Sağlığını Güçlendirme ve İntiharı Önleme” temasını belirlemiştir.

         Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) intihar eylemini “Kişinin amacının bilincinde ve değişik derecelerde ölümcül amaçlı olarak kendine zarar vermesi” olarak tanımlamıştır. İntihar, psikolojik olarak rahatsız olan kişinin istemli olarak yaşamına son vermesi olup kendisine yönelik bir saldırganlık halidir. Bu nedenle, intihar olayı bir düşünce, bir eğilim ya da bir girişim sonucu ortaya çıkmaktadır. Toplumun sosyal ve ekonomik yapısının önemli göstergelerinden biri olan intihar; çeşitli psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel faktörlerin etkisinde olan çok değişkenli bir olaydır. Bu nedenle, intihar stres yaratan yaşam koşullarına karşı tepki veren normal kişilerden, ağır ruhsal rahatsızlıkları olan hastalara kadar geniş bir kitlede görülebilmektedir.

           İntihar; kişisel bir trajedinin ötesinde bir halk sağlığı sorunu olarak da belirtilmektedir. Tek bir intihar vakasının ortalama en az altı kişiyi, söz konusu vakanın bir okulda veya kalabalık bir işyerinde gerçekleşmesi durumunda ise yüzlerce kişiyi etkisi altına alabileceğinden söz edilmektedir.

          Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilimizde düzenli olarak ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla “İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı” düzenlenmektedir.

         10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında müdürlüğümüz organizasyonunda Atatürk Orman Parkında farkındalık etkinliği gerçekleştirilmiştir.