overlay

VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı

Sağlık biyoteknolojisi, modern biyoteknolojinin kullanıldığı en önemli uygulama alanlarından biridir. Bu alanda yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar, tıp ve sağlık hizmetlerinde gelişmelere ve yeniliklere imkan sağlayarak hastaların yaşam kalitesini ve beklentisini artırmakta, tıbbi ürünlerde ülkelerin dışa bağımlılığını azaltarak ve ülkelere gelir sağlayarak ülkelerin biyoekonomilerine önemli katkılar sağlamaktadır. Biyoekonomimizi güçlendirmek için sağlık biyoteknolojisi alanında ürüne yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve desteklenmesi ile ülkemizin teknolojik yeterliliğinin artırılması büyük önem arz etmektedir.

Sağlık biyoteknolojisi alanında biyoekonomiye etki potansiyeli en yüksek olan bileşenler; biyoteknolojik ilaçlar, aşılar, tanı ürünleri, biyomalzemeler ve tıbbi cihazlardır. Bu bağlamda, 2015 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı ilgili kuruluşu olarak kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), sağlık alanında ülkemiz için stratejik öneme sahip yeni biyoteknolojik ürünlerin üretilmesi, var olanların üretimlerinin yerlileştirilmesi ve kişiye yönelik ileri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlarıyla ilgili Ar-Ge konularında 2019 yılı Temmuz ayından itibaren birçok proje çağrısına çıkmıştır.

Ana teması “Biyoteknoloji” olarak belirlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kişiselleştirilmiş tıp, metabolik hastalıklar, ilaç ve aşı geliştirme konularında, 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde ve TÜSEB’in bilimsel desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...