overlay

2019 Yılı Sağlık Müdürlüğü Sendika Üye Tespit Toplantısı

        Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30/04/2019 tarihli ve E.3384 sayılı yazıları doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü 2019 Yılı Üye Tespit toplantısı İl Sağlık Müdürlüğümüz toplantı salonunda 15 Mayıs 2019 tarihinde saat 16.00'da toplantı yapılacak olup; sendika yetkililerinin katılımının sağlanması ve katılacak sendika yetkililerinin isimlerinin bildirilmesi gerekmektedir.