overlay

01-07 MAYIS BİLİŞİM HAFTASI

Her yıl Mayıs ayının ilk haftası (1-7 Mayıs) ülkemizde “Bilişim Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bilişim, bilgi dünyası ile teknoloji dünyası arasındaki köprüyü kuran en önemli etkendir. İnsanlarımızın ilgisini bilime, bilimsel düşünceye çekmek, gelişen teknolojileri kullanarak bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Teknolojinin ve internetin eğitim amaçlı kullanılması çocuklara ve gençlere farklı bakış açısı kazandırmakta ve onların güncel bilgiye hızla ulaşmalarında büyük yararlar sağlamaktadır. Bu sebeple Teknoloji ve internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İl Sağlık Müdürlüğü olarak görevimiz gençlerimiz ve halkımıza Davranışsal Bağımlılığa karşı korunma yollarını anlatmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.

                                            TEKNOLOJİNİN VE İNTERNETİN ETKİN KULLANIMI

İnternet Kullanımına İlişkin Öneriler;

 • Çocuklar ve gençler internetten nasıl faydalanmaları gerektiğini öğrenmeli, kullanmadan önce bir amaç belirlemelidir.
 • İnternet kullanım özellikleri belirlenmelidir ve belirlenen bu özelliklere göre internet kullanımı yeniden düzenlenmelidir. 
 • Çocuklar ve gençler;

İnterneti haftanın hangi günleri kullanıyor?

Günün hangi saatlerinde internette kalıyor?

İnternette kaç saat kalıyor?

İnterneti en çok hangi işlev için kullanıyor?

 • Günün belirli saatlerinde internette daha uzun süre geçiriliyorsa aynı zaman dilimde başka bir sosyal faaliyet belirlenmelidir.
 • İnternet kullanımına ara verilecek zamanı alarm kurulmalı veya aile bireylerinden hatırlatmaları istenmelidir.
 • İnternette geçirilen zaman uğruna nelerin kaçırılabileceğinin farkında olunmalıdır.
 • İnternette harcanılan vakit nedeniyle yapılamayan etkinlikler listelenip bu etkinlikler planlanmalıdır.
 • Çocuklar ve gençler için sorun teşkil edebilecek internet uygulamalarının (savaş oyunları, şiddet içerikli oyunlar, uygunsuz siteler) kullanımı engellenmelidir.

Ailelere Öneriler;

 • Aileler çocukları ile daha kaliteli zaman geçirmeli, onların sorunları ile ilgilenmelidir.
 • Aileler çocukları ile okul ve arkadaş çevreleriyle ilgili sohbet etmelidir. Onları hoşlandıkları, ilgi duydukları konulardan bahsetmeye, kaygı ve sorunlarını konuşmaya, paylaşmaya teşvik etmelidir.
 • Çocukların ve gençlerin, arkadaşlarına ve sosyal ortamlara (sinema, tiyatro, sportif faaliyetler) daha fazla zaman ayırmaları desteklenerek özendirilmelidir.
 • Çocukların ve gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkarmaları için aileleriyle veya arkadaşlarıyla birlikte yapabilecekleri aktiviteler planlanmalıdır.
 • Çocuklar ve gençler bilgisayar ve internet dışında da hobi geliştirmeleri için teşvik edilmelidir.
 • Çocuklardan ve gençlerden ailenin sorumluluklarını paylaşmaları için belirli görevleri yerine getirmeleri istenmelidir.
 • Çocukların ve gençlerin yaşlarına uygun günlük kullanım sürelerine göre interneti kullanmalarına dikkat edilmelidir.