overlay

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 2019 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Ataması Duyurusu

2019 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ ATAMASI İLAN METNİ

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personel için Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge gereğince İlimizde 2019 yılı Mayıs dönemi İl İçi Atamaları yapılacaktır.

 1. Başvurular 24/04/2019 Çarşamba günü başlayıp, 30/04/2019 Salı günü saat 17:00’da sona erecektir.Müracaatlar personelin görev yaptığı birimlere, aşağıda ilan edilen münhal yerlerden oluşan tercihlerini gösterir Atama ve Nakil Talep Formu ve hizmet puanını gösterir güncel PBS çıktısı ile birlikte evrak kayıt birimlerine kayıt yaptırılarak gerçekleştirilecektir.
 2. Müracaatların yapıldığı Birimler müracaat evraklarını en geç 02/05/2019tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.
 3. Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 4. İl içi naklen atamaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelden ilan edilen unvan/branşlardaki personel müracaat edebilecektir.
 5. 30 Nisan 2019tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli (657 DMK kapsamındaki 4/B’li, 663 KHK 45/A kapsamındaki 4/B’li) ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum v.b.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 6. Sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak çalışan personel 2019 yılı Mayıs dönemi il içi atama kurası için müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdire atamaları yapılmayacaktır.
 7. 663 sayılı KHK ile sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdire atamaları yapılmayacaktır.
 8. Kura son başvuru tarihi (30 Nisan 2019)itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.
 9. Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için en son atandığı birimde 24/04/2019 tarihi itibariyle 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
 10. Müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; 01.01.2019 tarihine göre hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen hizmet puanlarına ve tercihlerine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.  Hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının da aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin atanması şeklinde yapılacaktır.
 11. Bu atama dönemine müracaat eden personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler            02 Mayıs 2019 günü saat:17:00’a kadar Müdürlüğümüze iptal başvurusunda bulunması gerekmektedir.
 12. Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 60 (atmış) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Bakanlığımız atama ve yer değiştirme mevzuatı gereği mazeret durumları hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile il içi atanma işlemlerinin yapılmamasına,
 13. Tayin talebinde bulunup atanmaya hak kazanan personelin, ataması yapıldıktan sonra; görev yaptığı kurumdan ayrılması halinde personel ihtiyacı meydana geldiği durumda, kurum amirleri söz konusu personelin ayrılışını, atama tarihinden itibaren en fazla 2 (iki) ay süre ile geciktirebilecektir. Atama tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde kararını tebliğ edip ayrılış yapmayan personelin atama kararları iptal edilecektir.
 14. Komisyonumuz kararlarına uygun hazırlanacak ilan metninin Müdürlüğümüz “www.boluism.saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilmesine ve personele duyurulmasına;
 15. Kurumundan üst yazısız olarak doğrudan müdürlüğümüze sunulan tayin talep dilekçeleri ile dilekçelerinde tarih, imza ve ilgili birim amirinin onayı gibi hususlarda eksiklik bulunan talep dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 16. İlan edilen münhal yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.
 17. Bu kuraya Kadrosu Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan personel harici başvuramaz.

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan tüm personelimize tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MAYIS DÖNEMİ

İL İÇİ NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİTAKVİM

24 Nisan – 30 Nisan 2019

Tayin Talep Başvurularının Alınması

02 Mayıs 2019

Kurumlara yapılan Başvuruların Elden Sağlık Müdürlüğüne Teslimi

03 Mayıs - 08 Mayıs 2019

Başvuru Formları ve İstenilen Belgelerin Kontrolü

09 Mayıs - 15 Mayıs 2019

Atama Komisyonunun Toplanması, Alınan Kararların ve Sonuçlarının İlan Edilmesi

16 Mayıs – 20 Mayıs 2019

Alınan Kararlarla İlgili İtirazların Kabulü ve Değerlendirilmesi

Atama ve  Nakil Talep Formu  için TIKLAYINIZ    (Formu bilgisayar ortamında doldurunuz)

Komisyon Kararları Mayıs 2019  için TIKLAYINIZ

Münhal Yerler Listesi Mayıs 2019 için TIKLAYINIZ