Bolu İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Vizyon Misyon Politika

Güncelleme Tarihi: 17/04/2018

                                                                    

MİSYON

 Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği BOLU

VİZYON

Tüm bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali içinde
yaşamalarını sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltecek iyi uygulama örnekleri geliştirerek
ulusal düzeyde model olmak.   

POLİTİKA

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü;

  • Yasal ve  Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olmayı,
  • Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek üzere sunulan sağlık hizmetlerini sürekli iyileştirmeyi,
  • Uluslararası standartlarda tanı ve tedavi sunan referans il olmayı,
  •  Hizmet alan ve sunanların memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
  • Etik değerlere uygun çalışmayı,
  • Ekip anlayışını benimseme ve kurum kültürünü yaşatmayı,
  • Çevreye olan etkileri minimum düzeyde tutmayı, taahhüt ederiz.

                                                                                                                                

              Yard.Doç.Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL

                                                                                                                                                                                                                     İl Sağlık Müdürü