BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURADASINIZ: 

2017 YILI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ İLLER ARASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI DIŞI PERSONELİN ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ İLAN METNİ

GÜNCELLENME TARİHİ: 30/05/2017

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

SAĞLIK  MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İnsan Kaynakları Birimi)

2017 YILI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ İLLER ARASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI DIŞI PERSONELİN ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ İLAN METNİ

BAŞVURU ESASLARI

1-  Başvuru         Süresi;

*   01 Haziran-30 Haziran 2017 arasında talepler alınacaktır.

2-Başvuru  Şartları;

*   Başvuru yapan personel bulunduğu ilde fiilen en   az      1(bir) yıl     çalışmış      olmalıdır.

*   Aday memur başvuruda bulunamayacaktır.

*   Ücretsiz izinde ve askerde olan personel başvuru   yapamayacaktır.

3.Başvuru Yöntemi;

 • Başvuruda bulunacak personel kadrosunun bulunduğu İl Sağlık  Müdürlüğüne başvuracaktır. Doğrudan Müdürlüğümüze yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Aşağıda belirtilen belgeler EBYS'den gönderilecektir.

  1-Gerekli Belgeler;

 • Dilekçe
 • Hizmet Belgesi (İmzalı,Mühürlü)

  * Personelin hakkında Müdürlüğümüze hitaben yazılmış olan adli ve idari    soruşturma bulunup bulunmadığına dair  yazı.

 • Muvafakat verildiğine dair Müdürlük üst yazısı

  2-Uyarılar, Bilgilendirme ve Kura Sonucu Açıklanması

 • Temmuz Ayı içinde atamalar yapılacaktır.
 • Ataması yapılan personelin isimleriwww.bolu.ism.saglik.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
 • Ataması yapılan personel atama karar tarihten itibaren 30(otuz) gün içinde kurumundan ayrılmadığı taktirde atama işlemi iptal edilecektir.
 • Ataması uygun görülmeyen personelin kurumuna daha sonrasında yazılı bilgi verilecektir.
 • Münhal kadrolar dışında yapılan başvurular ve müracaat şartlarını taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sehven değerlendirmeye alınmış olupta ataması uygun görülenlerin nakli yapılmış olsa bile tespit edilmesi durumunda ataması iptal edilecektir.
 • Başvuru ve değerlendirme süresi içinde çeşitli sebeplerle(eş durumu tayini, sağlık durumu tayini, öğrenim durumu tayini, diğer kurumlarda Bakanlıkça doğrudan personel atandığı vb. durumlarda) münhal kadrolarda değişiklik olabileceğinden mevcut taleplerin değerlendirilmesi güncel münhal kadrolar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı taktirde ilgili personele ayrıca bilgi verilecektir.
 • Aynı birime birden fazla başvuru olduğu taktirde hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Hizmet süresi eşit olması durumunda evrakın Müdürlüğümüz Evrak Kayıt EBYS'sine ilk giriş tarih ve saati dikkate alınacaktır.

İdari ve Teknik personel listesi 

Bize Ulaşın

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad.No:58 BOLU
Tel: (0374) 215 03 40
e-mail: bolu@saglik.gov.tr