Bolu İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması) Çalışması Yürütülmektedir

Güncelleme Tarihi: 03/05/2017

Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması) Çalışması Yürütülmektedir

 

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm nedenleri içindeki payı artmaktadır. Mevcut bilgi ve deneyimler, toplum ya da bireye yönelik yapılacak uygun girişimlerle önemli sayıda hastalığın ve ölümün önlenebileceğini göstermektedir. Gerçekleştirilecek girişimlerin planlanması ve etkisinin değerlendirilmesi için toplumu yansıtan veriye dayalı bilgi gereklidir, bu nedenle  Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı olmayan hastalıklar ile mücadele çalışmaları kapsamında "Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması"  (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması) çalışması yürütülmektedir.

Ülkemiz sınırları içerisindeki yerleşim yerlerinde bulunan hane halklarındaki 15 yaş ve üzeri bireyleri kapsayan çalışma 8.644 hane olarak planlanmış olup,  araştırmanın saha çalışması 17 Nisan 2017 tarihinde başlayıp 31 Temmuz 2017 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Saha çalışması hanelere ziyaret şeklinde olup Bakanlıkça gönderilecek personel tarafından yüz yüze görüşmeler yapılacaktır. Sağlık ekipleri tarafından tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi fiziksel ölçümler yapılacak, parmak ucundan kan ve idrar numuneleri de alınarak yürütülecektir.

Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla oluşturulacak sağlık tedbirleri belirlemede yol gösterici olacak olan bu araştırmaya halkımızın destek vermesi büyük önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

       Sağlık Müdürü

Dr. Seraceddin ÇOM